Bestuurslid van Unum (Arbitrage & Mediation)

Eén van de functies die ik met trots vervul, is die van bestuurslid van Unum (Arbitrage & Mediation). Alternatieve geschillenbeslechting is één van de terreinen waarop ik ook als zelfstandig ondernemer actief zal zijn. Niet alleen als bestuurslid, maar ook als arbiter, mediator en onderzoeker.

Wat is Alternatieve geschillenbeslechting of Alternative Dispute Resolution (ADR)?
Arbitrage en mediation, maar ook conciliatie zijn vormen van alternatieve geschillenbeslechting, dat wil zeggen het oplossen van disputen zonder tussenkomst van een overheidsrechter.

Zie onderstaande video voor uitleg.