De nieuwe voordeur van de Amsterdamse haven

Over de voor- en achterdeur van de Amsterdamse havens, inclusief de havens in het Noorzeekanaalgebied.
In IJmuiden wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd. Hoewel enige vertraging in de aanleg is opgetreden, wordt deze nieuwe voordeur van de Amsterdamse haven over enige jaren opgeleverd.

Tegelijkertijd wordt door de gemeente Amsterdam een plan uitgewerkt om een brug over het IJ te bouwen, juist daar waar via de achterdeur van de haven goederen naar het achterland worden vervoerd.

Een tegenstelling die wel opgelost kan worden. Rijk, provincie en haven denken mee over alternatieve oververbindingen. De gemeente zou ook de belangen van de haven moeten meewegen, juist nu de voordeur zo mooi en ruim wordt.