Disclaimer & privacy statement.

Niels van der Noll beheert de website.

Een gebruiker is iemand die de website gebruikt via het internet of die toegang tot de website heeft gekregen of probeert te krijgen via het internet.

Hoewel Niels van der Noll alles in het werk stelt om de informatie die via de website wordt gedeeld correct en actueel te laten zijn, kan de gebruiker aan die informatie geen rechten ontlenen.

Verwijzingen naar andere websites of andere informatie, al dan niet via hyperlinks, zijn bedoeld om de gebruiker te informeren. De gebruiker kan er geen rechten aan ontlenen. Niels van der Noll is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor links naar of inhoud van andere websites of bronnen.

De inhoud van de website is van algemene aard. De inhoud ervan mag nooit als een (persoonlijk) advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Niels van der Noll garandeert niet dat de website, software, verwijzingen naar andere websites of wat dan ook op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke elementen.

Hierbij sluit Niels van der Noll alle aansprakelijkheid voor iedere vorm van directe of indirecte schade voor de gebruiker of enige andere partij als gevolg van gebruik van deze website uit. Dit ziet op de inhoud, alle technische aspecten en het gebruik van de website.

Niels van der Noll respecteert de privacy van iedere gebruiker van de website.

Behalve voor gebruikelijke internet en website technologie die noodzakelijk zijn voor het naar behoren functioneren van de website, gebruikt Niels van der Noll geen technologie of instrumenten om informatie van of over de gebruiker te registreren.

De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met hoe websites en het internet werken en de mogelijke gevolgen daarvan voor zijn privacy.

Niels van der Noll administers the website.

A user is somebody who uses the website via the internet or who has obtained access to or is trying to obtain access to it via the internet.

Although Niels van der Noll attempts to keep all information on the website accurate and up-to-date, the user may not derive any rights from it.

References to other websites or sources of information, via hyperlinks, links or otherwise, only serve to inform the user. No rights may be derived from this. Niels van der Noll is not responsible for links to and/or the content of other websites.

The content of this website is of a general nature. The content may never be interpreted as (personal) advice to the user.

Niels van der Noll does not guarantee that the website, software, references or hyperlinks that are accessible via this website, or the use thereof, are free of viruses or comparable harmful elements.

Niels van der Noll hereby exclude all liability for any form of direct or indirect damage to the user or any other party whatsoever resulting from the use of this website. This applies to the content, technical aspects and all other use of the website.

Niels van der Noll respects the privacy of every user of this website.

Apart from normal internet and website technology that is necessary for the proper functioning of the website via the internet, Niels van der Noll does not use any other instruments to record or apply electronic or other information about users.

Specific information that is sent via the website, and in particular the contact page, is treated confidentially by Niels van der Noll and will not be provided to third parties without consent.

Users of the website are deemed to be familiar with how the internet and websites work and the consequences that these have or may have for their privacy.