Havengildediner 2018

Vrijdag 30 november 2018 werd het jaarlijkse Havengildediner gehouden in Amsterdam. Ruim 500 personen kwamen bijeen tijdens een diner dat in Het Financieel Dagblad werd aangekondigd met een menu van strijdpunten op een bedje van tegenstellingen.

Werd de soep zo heet gegeten als die werd opgediend?

Belangrijke onderwerpen als de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, het gebruik van de passagiersterminal en de behandeling van passagiers die via deze terminal de stad bereiken door het stadsbestuur, kritiek van rederijen op de stad en de plannen voor de bouw van een brug over het IJ passeerden de revue. De minister, wethouders, gedeputeerden en vertegenwoordigers van haven en bedrijfsleven spraken elkaar aan de hoofdtafel. Zouden aan die tafel de verschillen zijn overbrugd?

Wat de verschillende sprekers de zaal meegaven is dat de standpunten ferm zijn, maar dat het gesprek weer op gang moet komen. De voorzitter van Amports wees op gouden kansen voor de regio, de minister gaf haven en nautische veiligheid voorrang en de wethouder sprak over ruimte voor zowel wonen als werken.

Hoe het ook moge zijn, belangen van stad en haven kunnen botsen maar in de regio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied moet het mogelijk zijn voor iedere belanghebbende aanvaardbare afspraken te maken over het gebruik van ruimte, over mobiliteit en het verbinden van de IJ-oevers zonder de haven, -die in omvang en toegevoegde waarde in de top van lijstjes van Europese havens staat-, af te snijden van zijn achterland.

Haven Amsterdam en bedrijven in het Noordzeekanaalgebied zullen bewoners en bestuurders in de regio moeten laten zien wat ze te bieden hebben aan activiteiten, werkgelegenheid, innovatie en duurzame ontwikkeling. De stad en in het bijzonder het stadsbestuur zal oog moeten krijgen voor de grote betekenis van de haven en de havenbedrijven. Ik pleit voor een verbeterde dialoog met focus op zowel resultaten als relaties. Dan kunnen hardnekkige problemen duurzaam worden opgelost.

Site: www.pleitbezorger.com vandaag online

Per 1 november 2018 heb ik een eigen onderneming. Als Pleitbezorger heb ik de afgelopen weken al enkele mooie opdrachten mogen uitvoeren. Bovendien heb ik interessante mensen gesproken over samenwerking of uitvoering van opdrachten in de nabije toekomst.

Vandaag komt de gloednieuwe website www.pleitbezorger.com online.

Met dank aan Joris Mooijman van Teamverband en Christian Takes van Project23!

Mag ik u uitnodigen mij te blijven volgen? Via deze website en via LinkedIn en Twitter laat ik met regelmaat van mij horen.

Twitter: @NielsvanderNoll
Linkedin

De nieuwe voordeur van de Amsterdamse haven

Over de voor- en achterdeur van de Amsterdamse havens, inclusief de havens in het Noorzeekanaalgebied.
In IJmuiden wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd. Hoewel enige vertraging in de aanleg is opgetreden, wordt deze nieuwe voordeur van de Amsterdamse haven over enige jaren opgeleverd.

Tegelijkertijd wordt door de gemeente Amsterdam een plan uitgewerkt om een brug over het IJ te bouwen, juist daar waar via de achterdeur van de haven goederen naar het achterland worden vervoerd.

Een tegenstelling die wel opgelost kan worden. Rijk, provincie en haven denken mee over alternatieve oververbindingen. De gemeente zou ook de belangen van de haven moeten meewegen, juist nu de voordeur zo mooi en ruim wordt.

Bestuurslid van Unum (Arbitrage & Mediation)

Eén van de functies die ik met trots vervul, is die van bestuurslid van Unum (Arbitrage & Mediation). Alternatieve geschillenbeslechting is één van de terreinen waarop ik ook als zelfstandig ondernemer actief zal zijn. Niet alleen als bestuurslid, maar ook als arbiter, mediator en onderzoeker.

Wat is Alternatieve geschillenbeslechting of Alternative Dispute Resolution (ADR)?
Arbitrage en mediation, maar ook conciliatie zijn vormen van alternatieve geschillenbeslechting, dat wil zeggen het oplossen van disputen zonder tussenkomst van een overheidsrechter.

Zie onderstaande video voor uitleg.

Naam en logo

In samenwerking met Joris Mooijman van Teamverband in Hoorn zijn de naam en het beeldmerk (logo) voor mijn bedrijf tot stand gekomen:

The new name and logo of my company!
In English “Pleitbezorger” means Advocate, not a lawyer, but one who supports your cause, who speaks in favour of your case.

Start onderneming

Met bijna 30 jaar ervaring in haven en scheepvaart en na 25 jaar te hebben gewerkt als P&I Correspondent, onder andere bij Van Ommeren en Vopak, ben ik vandaag (1 november 2018) als zelfstandig ondernemer van start gegaan. Het ondernemerschap geeft nieuwe kansen en mogelijkheden! Binnenkort maak ik naam en website van mijn onderneming bekend.

Today I start my own company. Name and website will be published soon.

* The website will be in Dutch with summaries in English. LinkedIn contributions will in most cases be in English. Twitter will be in Dutch or English.